Vores produkt

Graves ikke ned
Blandes ikke med andre produkter
Kræver ikke dræn
Tåler høj vindstyrke
Overholder gængse miljøkrav
Er meget let at fjerne igen samt bortskaffe
Nemt at vedligeholde
Kræver ikke genopfyldning, da det ikke forsvinder ud i naturen

Filer